Södermanlands läns samlade regionala ANDT-strategi 2018-2021

Länsstyrelsen har tillsammans Landstinget, Polisen, kommuner och andra aktörer arbetat fram en regional strategi med tillhörande åtgärdsplan för ANDT-arbetet i länet. Strategin och åtgärdsprogram anger en riktning för arbetet med ANDT och samverkan inom området med giltighetstid 2018-2021. Strategin ska bidra till ett långsiktigt, strukturerat och målinriktat regionalt och lokalt arbete med ANDT. Den ska forma en plattform för samlat agerande på länsnivå samt utgöra ett stöd för arbetet på lokal och regional nivå. Samtliga kommuner i länet, Polismyndigheten, Landstinget Sörmland och Länsstyrelsen har alla ställt sig bakom att arbeta i samverkan i den riktning som anges i strategin med tillhörande åtgärdsprogram.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Folkhälsa

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=D_2018__5&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss