Dykinventering av stormusslor 2017- En översiktlig dykinventering i Södermanlands-, Östergötlands och Örebro län

Under sommaren 2017 inventerades ett antal vattendrag i Södermanlands-, Östergötlands och Örebro län. Då fokus var på djupa och/eller grumliga vattendrag utfördes inventeringarna genom dykning. Totalt inventerades 31 lokaler. På 25 av lokalerna utfördes inventeringen med utslumpade provrutor, medan övriga sex lokalerna undersöktes översiktligt. Undersökningen visar att det fortfarande går att hitta nya vattendrag i Sverige med skyddsvärda stormusslor. Vid inventeringen bekräftades tjockskaliga målarmussla på tio nya lokaler. Äkta målarmussla och flat dammussla bekräftades på vardera 12 nya lokaler. Däremot konstateras en tämligen låg föryngringsgrad på alla de undersökta lokalerna. På endast en lokal hittades en juvenil (< 30 mm) tjockskalig målarmussla.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Hotade arter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=D_2018_9&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss