Mottagandeplanering i Södermanland 2017

Södermanlands län är ett av Sveriges snabbast växande län! En stor del av befolkningsökningen sker tack vare nyanlända människor som fått uppehållstillstånd och väljer att stanna kvar i länet. De senaste två åren har ca 5 000 nyanlända bosatt sig i Södermanland efter att de har fått sitt uppehållstillstånd. Det innebär en stor resurs för länets arbetsmarknad – samtidigt som det skapar stora utmaningar för länets kommuner. Samtliga kommuner i länet vittnar om en stor bostadsbrist. Behovet av bostäder är långt större än tillgången. Följden av detta blir att vissa grupper, däribland nyanlända, hamnar utanför bostadsmarknaden. Det är känt att lång väntan på permanent bostad försvårar möjligheten att bli självförsörjande och att etablera sig i samhället.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Integration

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_11&context=32