Aktuella vädervarningar i Södermanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljö för alla

Varför forntidsvandringar? Länsstyrelsen ska se till att de mål som riksdagen och regeringen slagit fast inom olika politikområden uppnås. Utgångspunkten för det aktuella pilotprojektet ”Kulturmiljö för alla” är de integrations- och kulturpolitiska målen. Idén var att använda fornlämningar som ligger i stadsnära miljöer som besöksplatser för möten och samtal mellan människor med utländsk respektive svensk bakgrund. som en inkluderande kraft för alla. Projektet utgick från två premisser: • Integration är en ömsesidig process mellan människor med utländsk respektive svensk bakgrund, som underlättas av möten och samtal. När människor möts och umgås med varandra minskar fördomar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Integration

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_9&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss