Biotopkartering i Södermanland 2016: En undersökning av fem vattendrag

Biotopkartering utfördes enligt den nya metoden beskriven av Gustafsson (2016) i fem vattendrag i Södermanlands län 2016. Syftet med biotopkarteringen var att kvalitativt och kvantitativt beskriva vattendragens och närmiljöns morfologiska och fysiska egenskaper. Målsättningen med detta var att ta fram underlag för att göra en statusklassning samt ge förslag till eventuella åtgärder för återskapande av förhållanden som främjar en för vattendragen god ekologisk status. Samtliga vattendrag bar kraftiga spår av mänsklig påverkan i form av dikning, rätning och utbyggnad i form av kraftverk.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=20&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss