Strategi för byggnadsminnen, Södermanlands län, del 1 Strategi

Förord Vilka byggnadsminnen har vi idag? Vems historia förmedlar de? Vilka berättelser saknas och behöver kompletteras, för att vår gemensamma historia ska komma till tals? Vissa byggnader och miljöer har ett så högt kulturhistoriskt värde att det ligger i vårt gemensamma intresse att de bevaras för framtiden. Syftet med en strategi för byggnadsminnena är att ge förutsättningar för ett bredare och mer representativt urval av skyddade byggnader i länet. Södermanland har en rik och mångfacetterad historia. I länet finns nästan 60 så kallade enskilda byggnadsminnen, som är skyddade enligt kulturmiljölagen. De utgör en av de byggstenar som vi tar med oss från det förgångna in i samtiden och i framtiden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Byggnadsvård
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_14&context=32