Risk- och sårbarhetsanalys 2015

Länsstyrelserna ska i syfte att stärka sin egen och samhällets krisberedskap årligen analysera om det finns sådan sårbarhet eller sådana hot och risker inom myndighetens ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet inom området. Resultatet av detta arbete är sammanställt i Risk- och sårbarhetsanalys 2015, Södermanlands län. Denna rapport har redovisats till Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Krisberedskap
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015__7&context=32