Aktuella vädervarningar i Södermanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Räkna q

Räkna q – kulturhistoriskt värdefull bebyggelse skyddad enligt plan- och bygglagen. Länsstyrelsen har kartlagt var i länet det finns byggnader, som enligt plan- och bygglagen, är skyddade tack vare sina kulturhistoriska värden. I Södermanland omfattas knappt 4 600 objekt av skydds- och varsamhetsbestämmelser. Av dessa objekt är ungefär 3 200 byggnader, övriga objekt är till exempel stenmurar, träd och alléer, som också har betydelse för kulturmiljön. Kartläggningen är tänkt att användas för att förbättra det långsiktiga skyddet av värdefulla byggnader och miljöer. Räkna q har hittills genomförts i elva län. I projektet har samtliga detaljplaner från 1987 till 2013 gåtts igenom. Planbestämmelserna har registerats i en databas, som kommer att uppdateras årligen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering
  • Skyddad bebyggelse

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_5&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss