Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Länsstyrelsernas nationella tillsynsplan - kameraövervakning 2015

Länsstyrelsernas tillsynsverksamhet utförs av respektive länsstyrelse i den omfattning som svarar mot behovet av tillsyn i respektive län samt tilldelade resurser. I syfte att effektivisera och få ökad uppmärksamhet kring vår tillsyn över kameraövervakningen i samhället, och därigenom öka effekten av tillsynen, gör vi sedan ett antal år en gemensam prioritering av tillsynen. Enligt kameraövervakningslagen utövar länsstyrelsen tillsyn över sådan kameraövervakning som avser en plats dit allmänheten har tillträde. Länsstyrelsen har rätt att meddela de förelägganden som behövs för att lagen, och sådana föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av lagen, ska följas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Kameraövervakning
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015__11&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss