Farligt gods

Vägledning om hur man kan planera med hänsyn till risk för olyckor intill vägar och järnvägar med transport av farligt gods. I vägledningen redovisas Länsstyrelsen i Södermanlands läns syn på och rekommendationer för hur hänsyn bör tas i den fysiska planeringen. Vägledningen riktar sig till kommunala planerare.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015__5&context=32