Bioenergipotential i Södermanland

Södermanland är ett landsbygdslän och har därmed god tillgång på restprodukter från jord- och skogsbruk. Användning av organiska restprodukter för energiändamål bidrar till att skapa en cirkulär ekonomi där kretslopp i samhället sluts. Användning av restprodukter från jord- och skogsbruk kan stärka sambandet mellan stad och landsbygd då de gröna näringarna kan förse staden med lokalproducerat biodrivmedel. Under 2015 har Länsstyrelsen i Södermanland inventerat bioenergipotentialen i länet samt utvärderat möjliga användningsområden för biobränslet. Inventeringen har i stor utsträckning inspirerats av och metodiskt utgått ifrån Länsstyrelsen i Skånes rapport Biogaspotential i Skåne.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_15&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss