Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö

Det övergripande syftet med åtgärdsprogrammet är att förbättra miljötillståndet i Södermanland för att nå miljökvalitetsmålen. Programmet ska vara ett stöd för prioritering av åtgärder och stimulera till ökad samverkan. Det skapar i sin tur förutsättningar för att utnyttja resurserna för miljöarbetet effektivare. Samarbetet mellan regionala och lokala aktörer i processen med att ta fram och genomföra åtgärdsprogrammet kan optimera resursanvändningen och lyfta synergieffekter i miljöarbetet. Det är stora utmaningar som kräver insatser från många olika aktörer. Åtgärdsprogrammet är länets gemensamma åtagande där alla goda krafter drar sitt strå till stacken.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_7&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss