Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Regional handlingsplan - Klimatanpassning

Klimatutmaningen behöver engagera alla samhällssektorer och göras tydlig i både globalt och nationellt perspektiv samt göras begriplig på både regional och lokal nivå. Den regionala handlingsplanen för klimatanpassning föreslår ett antal åtgärder som Länsstyrelsen bedömer kan vara till hjälp för klimatanpassningsarbetet på den lokala och regionala nivån. Inriktningen på åtgärderna är tvärsektoriell för Länsstyrelsen och förvaltningsövergripande på den kommunala nivån. Frågorna om klimatpåverkan och klimatanpassning är intimt sammanlänkande och i hög grad beroende av vilka åtgärder som vidtas redan nu. Klimatpåverkan handlar om hur halten av klimatpåverkande gaser som t.ex. koldioxid på verkar strålningsbalansen i atmosfären och därmed hur klimatet påverkas på lång sikt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_15&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss