Inventering av fiskyngel i Södermanlands skärgård 2012

Syftet med denna inventering av fiskyngel är att ge underlag till GIS-modellering av viktiga habitat för fiskrekrytering. För att kunna ge en heltäckande bild av hela länets kust kommer det data som samlats in att bearbetas och kopplas till förklarande variabler med statistiska modeller. Med hjälp av dessa modeller kan sedan heltäckande kartor över potentiellt viktiga rekryteringsområden skapas. I föreliggande rapport presenteras dock bara resultatet av fältinventeringen. Målarter för inventeringen är främst abborre, gädda, gös och cyprinider (karpfiskar). Inventeringen ger en god övergripande bild av rekryteringen av vårlekande kustfisk i Södermanlands län under 2012. Sammantaget har rekryteringen av abborre, gädda, gös och cyprinider varit tämligen svag under 2012.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Fiske
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_5&context=32