Fjälltaggsvampar och Violgubbe - inventering i Södermanlands län 2006-2008

En inventering av fjälltaggsvampar (Sarcodon) och violgubbe (Gomphus clavatus) genomfördes i Södermanlands län under 2006 och 2008 för att kartlägga växtplatser för arterna. Inventeringen genomfördes inom ramen för respektive åtgärdsprogram. Lokaler för inventeringen valdes ut genom att besöka kalkrik mark och mark med skog av lång kontinuitet samt genom att besöka lokaler där signalarter tidigare har påträffats. Vid inventeringen påträffades åtta arter av fjälltaggsvampar, varav sju arter är upptagna på rödlistan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_10&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss