Aktuella vädervarningar i Södermanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bottenfauna i Södermanlands län 2014 - Biologisk uppföljning i kalkade vatten

I april 2014 utförde Limnia på konsultuppdrag från Länsstyrelsen i Södermanlands län provtagning, analys och rapportering av bottenfauna i tio sjöar inom ramen för kalkningens biologiska effektuppföljning. Rapporten visar att sjöarna håller en god till hög status både vad det gäller ekologisk kvalitet och försurningspåverkan. Bottenfaunaundersökningarna har genomförts i länets kalkade sjöar sedan 2002. Syftet är att följa upp effekten av den kalkning som genomförts i sjöarna. Genom att undersöka bottenfaunan och dess sammansättning kan man göra vissa bedömningar av vattenkvaliteten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_20&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss