Restaurering av Kilaån

Denna rapport handlar om Kilaåprojektet som pågick under åren 2010-2012. Projektets syfte har varit att: - minska närings- och sedimenttransporten till Kilaån och vidare till Östersjön samt att - bevara och skapa bättre förutsättningar för hög biologisk mångfald gällande vattenorganismer, som till exempel tjockskalig målarmussla och flodnejonöga (vilka idag finns i Kilaån). Detta har skett genom att flera vandringshinder har åtgärdats (och kommer att åtgärdas). Lekgrus har lagts ut för att förbättra förutsättningarna för fisk. Flera våtmarker är under restaurering och över 1300 hektar åkermark har strukturkalkats. Åtgärderna har skett i samverkan med andra aktörer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_6&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss