Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Inventering av mal (Silurus glanis) i Båvenområdet 2011

Under två veckors tid, i slutet av augusti och början av september 2011 genomfördes ett provfiske efter mal i Båven samt intilliggande sjöar. Provfisket är en del i Länsstyrelsens arbete med denna hotade art och syftet var att påbörja miljöövervakning av speciellt viktiga områden. Målet är att man ska provfiska samma platser med samma redskap under flera år. På så vis kan man jämföra resultaten mellan åren, följa förändringar, upptäcka eventuella störningar samt se om någon framgångsrik reproduktion sker. Området som provfiskades delades upp i nio olika lokaler: Skarvnäsviken, Torparviken, Lillsjön, Hornsundssjön, Uren, Kvarnsjön, Edebysjön, Ekebysjön och Åbysjön. Varje provfiskeområde delades i sin tur upp i olika antal stationer. Vid provfisket fångades totalt 32 malar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_12&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss