Bottenfauna i Södermanlands län 2011 - biologisk uppföljning i kalkade vatten

Enligt program för kalkningseffektuppföljning i Södermanlands län har Limnia utfört bottenfaunaundersökningar för Länsstyrelsen. Provtagningen utfördes under maj 2011 i åtta av länets kalkade sjöar med hjälp av SIS-metoden. Genom att undersöka bottenfaunan och dess sammansättning kan man göra vissa bedömningar av sjöar och dess omgivning. Med bottenfauna menas makroskopiska kryp såsom spindeldjur, skalbaggar, iglar och maskar, samt insekter, musslor, snäckor och kräftdjur. Dessa djur har olika krav på livsmiljöer och är i olika grad känsliga för försurning och/eller föroreningar, samt annan miljöpåverkan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_5&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss