Översvämningar i Norra Östersjön

Rapporten utgiven av Länsstyrelsen i Västmanlands län. Våra tätorter ligger historiskt ofta längs vattendrag och intill sjöar och hav vilket gör att de riskerar att påverkas av höga flöden och vattenstånd. Trenden att bo vattennära har gjort samhället än mer sårbart då man bebygger mark som ligger i naturliga översvämningsområden. Den vanligaste konsekvensen av översvämningar är dock påverkan på de areella när­ingarna jordbruk och skogsbruk. Låglänta områden vid vatten­drag och sjöar är områden som historiskt ofta har påverkats av översvämningar. Markanvändningen inom dessa översvämningsområden har ändrats över tiden, utan att man alltid tagit i beaktande att de är just översvämningsområden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

 • Boende
 • Energi
 • Klimat
 • Infrastruktur
 • Krisberedskap
 • Kulturmiljö
 • Miljö
 • Miljömål
 • Samhälle
 • Samhällsplanering
 • Vatten
 • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__3&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss