Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Eftersök av småsvalting, (Alisma wahlenbergii) i fjärdarna utanför Nyköping 2007

Förord Småsvalting är en mycket sällsynt kärlväxt som växer helt under vatten på sandiga bottnar ned till ca två meters djup. Eftersom arten inte kan bevaras med generella naturvårdsåtgärder har ett åtgärdsprogram tagits fram av Naturvårdsverket, i vilket specifika insatser och åtgärder som gynnar arten pekats ut. I Mellanfjärden och Sjösafjärden utanför Nyköping finns fynd av småsvalting från 1960-talet. För att få klarhet i om arten fortfarande finns kvar eller om det finns frön kvar i sedimentet, beställde länsstyrelsen en inventering av arten i dessa områden. Tyvärr hittade man inte igen arten och inte heller fann man frön av småsvalting i sedimentet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_1&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss