Aktuella vädervarningar i Södermanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Når vi miljömålen? En lägesrapport från Länsstyrelsen i Södermanlands län och Skogsstyrelsen 2009

Nu finns den årliga bedömningen av de nationella miljökvalitetsmålen och de regionala miljömålen i rapportform. Bedömningarna ligger sedan tidigare på www.miljomal.se. Länsstyrelsen har i uppdrag att varje år följa upp om länet når de nationella miljökvalitetsmålen och de regionalt beslutade miljömålen. Detta rapporteras i december varje år genom att bedömningarna läggs in på Miljömålsportalen, www.miljomal.se. På portalen finns förutom innehållet i den här rapporten, ytterligare indikatorer på tillståndet i miljön. Där finns även information om miljömålsarbetet nationellt och i andra län. Uppföljningen av miljömålen i Södermanland 2009 ser något dyster ut. Vi hade höga ambitioner när målen antogs 2007, men nu märker vi att många mål är svåra att nå till 2010.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

 • Arkeologi
 • Fornlämningar
 • Boende
 • Byggnadsvård
 • Djur
 • Växter
 • Energi
 • Klimat
 • Fiske
 • Fiskerinäring
 • Föreningar
 • Företagsstöd
 • Hälsoskydd
 • Infrastruktur
 • Kulturmiljö
 • Kulturreservat
 • Landskapsvård
 • Lantbruk
 • Landsbygd
 • Miljö
 • Miljömål
 • Motortrafik i naturen
 • Natur
 • Näringsliv
 • Näringslivsutveckling
 • Rovdjur
 • Samhällsplanering
 • Skyddad bebyggelse
 • Skyddad natur
 • Så mår miljön
 • Vatten
 • Vattenanvändning
 • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_1&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss