Kalvens miljö och utfodring i Södermanlands län, en fältstudie stallperioden 2007-2008

Sammanlagt har totalt 94 besättningar med kalvar besökts i länet. Av dessa är 54 mjölkkobesättningar och 40 köttdjursbesättningar. I gruppen köttdjursbesättningar ingår både dikobesättningar och besättningar med inköpta kalvar. Av de 94 besättningar som ingår i projektet har 59 besättningar fått anmärkningar på sin kalvhållning. Av dessa är 38 mjölkbesättningar och 21 köttdjursbesättningar. Kalvhållningen i besättningarna skiljer sig åt då kalvar i mjölkbesättningar oftast hålls i ensam- eller gruppboxar avskilda från korna. I dikobesättningarna går kalven oftast tillsammans med kon. Om kalvar köps in och föds upp för köttproduktion hålls de oftast i gruppbox.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Djurskydd
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_10&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss