Nyhetsbrev Sörmlandslinjen nr 2

Detta nyhetsbrev informerar periodvis om pågående utvecklingsinsatser inom projektet Sörmlandslinjen för att effektivisera asylsökandes och nyanländas etablering i länet. Nyhetsbrevet tar också upp aktuell information som rör mottagande och introduktion av asylsökande och nyanlända samt integration i ett vidare perspektiv. Den vänder sig både till dig som direkt berörs av projektet och dig som är intresserad av att följa utvecklingen av nyanländas etablering och integration i Södermanland.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Nyhetsbrev

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2_2009&context=32