Kvinnor och män i Södermanland 2008/2009

Länsstyrelsen har tillsammans med SCB tagit fram statistik som beskriver jämställdheten i länet. Jämställdhet kan beskrivas både ur kvantitativ utgångspunkt och ur kvalitativ utgångspunkt. Kvantitativ jämställdhet innebär en jämn fördelning av kvinnor och män inom alla områden i samhället. Kvalitativa jämställdhet innebär, förutom jämn representation, att både kvinnors och mäns kunskaper och erfarenheter tas tillvara.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009__13&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss