Inventering av Mal Silurus glanis i Båvenområdet 2007 och 2008

Under sommaren 2007 och 2008 genomförde Länsstyrelsen i Södermanlands län en inventering efter den rödlistade fiskarten mal (Silurus glanis) i sjön Båvens vattensystem. Inventeringsarbetet är en del i Länsstyrelsens arbete med hotade arter och syftet är att få en bättre bild över malens förekomst och utbredning i Båven och med denna genom åar sammanbundna sjöar. Detta ska ligga till grund för framtida planering och skydd för arten. Båven är en relativt stor och flikig sjö med många vikar. Därför delades provfisket upp i olika geografiska provfiskeområden: Skebokvarn, Sparreholm, Åbysjön-Edebysjön, Uren med Forssaån och Lillsjön (Långdunker). Vid provfisket användes främst parryssjor som fångstredskap men även kräftburar användes på vissa lokaler.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_13&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss