Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Inventering av Gaddsteklar i sandmiljöer i Södermanlands län 2008

Föreliggande rapport presenterar en inventering av gaddsteklar i sexton utvalda sandmarker i Södermanlands län. Den redovisar också sex områden som undersökts avseende blombesökande gaddsteklar i den västra länsdelen samt observationer från en lokal i Strängnäs. Rapporten innehåller även en sammanställning från Lars Noréns insamlingar från Dagnäsön åren 1993-2007. Visste du att gaddsteklar, det vill säga bin, humlor och getingar samt gräv- och guldsteklar, tillhör en av de mest hotade organismgrupperna i Sverige? Att mer än en fjärdedel av våra gaddstekelarter idag är rödlistade? Att det största hotet mot dessa arter är det förändrade odlingslandskapet där miljöer som blomrika marker och öppen blottad mark försvinner? I öppna solbelysta grus- och sandmarker myllrar det av liv.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_16&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss