Ihållande bostadsbrist i Södermanland – Analys av bostadsmarknaden i Södermanland  2009

Sammanfattning Södermanland är ett attraktivt län för många och länet har under de senaste åren haft en av landets högsta befolkningsökningar. Bostadsbyggandet har successivt skett på en allt högre nivå under några år, men 2008 sjönk byggandet med 20 % samtidigt som befolkningsökningen aldrig har varit högre. Marknadsförutsätt-ningarna för att bygga bostäder har tydligt förbättrats under 2000-talet och betalningsviljan ökat. Prisutvecklingen på småhus såväl som bostadsrätter under 2000-talet är starkare än för riket som helhet. Trots nedgången tror kommunerna på fortsatt högt bostadsbyggande även om det sker en viss minskning av ambitionerna mot förra årets prognos. Sedan år 2004 råder totalt sett bostadsbrist i sju av länets kommuner enligt länsstyrelsen och i fyra enligt kommunerna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Boende
  • Integration
  • Jämställdhet
  • Kulturmiljö
  • Samhälle
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_8&context=32