Aktuella vädervarningar i Södermanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bottenfauna i Södermanlands län 2008 - En undersökning av bottenfaunan i sex sjöar inom kalkningens effektuppföljning

På uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län utförde Calluna AB under april 2008 en undersökning av bottenfaunan i länet inom ramen för kalkeffektuppföljningen. Totalt sett undersöktes lokaler i strandzonen i sex olika sjöar enligt standardiserad provtagningsmetod (SS EN 27 828). Samtliga undersökta sjöar är påverkade av kalkning, en del är årligen kalkade, andra med upp till 8-10 års mellanrum. Analyserna av det insamlade materialet visade att bottenfaunan i fyra av sjöarna bedömdes vara ej eller obetydligt påverkade av försurning och två sjöar måttligt påverkade av försurande ämnen. De två sjöar som var måttligt påverkade kalkas inte årligen utan kalkades senast år 2003 respektive 2000.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_6&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss