Risk för gräsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Inventering av särskilt skyddsvärda träd i Södermanlands län 2005-2006

Under åren 2005-2006 har länsstyrelsen, i samverkan med Skogsstyrelsens Gröna jobb, inventerat länet på särskilt skyddsvärda träd. Med begreppet särskilt skyddsvärda träd avses jätteträd, mycket gamla träd och grova hålträd, det vill säga träd med stora biologiska och kulturhistoriska värden. Målsättningen har varit att göra en heltäckande inventering utifrån befintlig kunskap om länets gamla och grova träd. Alla inhemska trädslag som föll inom kriteriet för skyddsvärda träd har registrerats tillsammans med det tillhörande trädområdet, bedömd utifrån naturtyp. Bakgrunden till inventeringen är att gamla och grova träd med stora natur- och kulturhistoriska värden i dag hotas av exploatering och en ökad igenväxning av landskapet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_8&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss