Plan för fiske och fiskevården i Södermanlands län, avseende perioden 2007-2010

Denna fiskevårdsplan grundar sig på länets tidigare plan från 1998. Den är till aktuella delar uppdaterad och reviderad 2007, av Björn Tengelin, Structor Miljöteknik tillsammans med länsfiskekonsulent Sten Nilsson. Planen är framtagen på uppdrag från Fiskeriverket. Södermanlands län har ett omfattande fiske, med mycket fina förutsättningar längs östersjökusten, Mälaren och Hjälmaren. Därtill finns fiske i upplåtna inlandsvatten, både sjöar och i rinnande vatten. Det mesta fisket bedrivs av allmänheten, följt av husbehovsfiske, fiske med stöd av egen fiskerätt, samt yrkesfisket. Fisket erbjuder ett brett utbud genom den omväxlande naturen där skärgården följs av Hjälmaren, Mälaren och större och mindre insjöar. Vissa möjligheter till fiske i strömmande vatten finns också.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Fiske
  • Fiskerinäring
  • Föreningar
  • Natur
  • Näringsliv

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_3&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss