Kulturlagren i Åkvarteren - Länsstyrelsens riktlinjer för hantering av urbana kulturlager med anledning av upprättat planprogram för Kulturkvarteren vid ån, Nyköpings kommun

Rapporten består av 4 delar. Klicka på rubriken för att se alla. Nyköpings kommun planerar att omgestalta fyra kvarter i centrala Nyköping, där det finns luckor i bebyggelsen. Planprogrammet innebär att kulturlagren hotas. Länsstyrelsen har därför tagit initiativ till en förstudie för att få en bättre bild av bevaringsförhållandena i de aktuella kvarteren och kunna bedöma stadens äldsta lämningar. Eftersom planeringen är inne i ett tidigt skede – den slutliga utformningen av området är ännu inte fastställd – finns möjligheter att komma fram till goda lösningar för samtliga parter. Förstudien omfattar fem delrapporter och en sammanfattande rapport.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_10&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss