Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kartering av mjukbottenfauna i Sördermanlands läns kustområde 2006. - En bedömning av tillståndet

Södermanlands kust erbjuder stora möjligheter till rekreation i natursköna områden. För båtägare finns många fina öar att utnyttja som natthamn. Stora delar av kusten är skyddad genom naturreservat eller natura 2000-områden. I skärgården finns en del fritidsbebyggelse. Kustens tillstånd påverkas av näringsrikt vatten från åar, reningsverk och enskilda avlopp. Ibland kommer näringsrikt bottenvatten från det öppna havet upp till de grundare kustområdena. Kustområdenas tillstånd påverkas även av vattenomsättning och syrehalt i vattnet. Länsstyrelsen i Södermanlands län har låtit Stockholms Universitet utföra en undersökning av bottenfaunan i kusten för att kunna bedöma övergödningspåverkan och status enligt de preliminära bedömningsgrunderna som finns tillgängliga 2006.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_4&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss