Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Underlag för materialförsörjningsplanering i Södermanlands län

Sammanfattning Materialförsörjningsplanering innebär att planera för försörjning av ballastmaterial. Det inkluderar att se över uttag idag, behov i framtiden, och möjligheter att tillgodose dessa behov. Utöver eventuella motstående intressen vid täktverksamhet, t.ex. när det gäller val av plats, finns en naturresurskonflikt när det gäller uttag av naturgrus. Sorterade isälvsavlagringar är av stor vikt för vattenförsörjningen, samt en viktig del i natur- och kulturlandskapet. Samhällets behov av ballast måste i framtiden därför i större utsträckning än idag tillgodoses på annat sätt än genom uttag av naturgrus. Naturgrus skall endast användas till de ändamål där naturgrus är ett oundgängligt behov.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Miljömål
  • Samhällsplanering
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_6&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss