Strategi för formellt skydd av skog i Södermanlands län

Sammanfattning Detta dokument redovisar en strategi för genomförande av formellt skydd av skog i Södermanlands län. Med formellt skydd avses här inrättande av naturreservat, biotopskyddsområde och naturvårdsavtal. Arbetet med denna strategi har bedrivits gemensamt av länsstyrelsen i Södermanlands län och skogsstyrelsen Sörmlands distrikt. Slutredovisningen av regeringsuppdraget ”Nationell strategi för formellt skydd av skog” utgör grunden för den här länsstrategin och ger riktlinjer för utformningen av dokumentet. Strategin ska främst användas i arbetet med skydd av skogar på länsstyrelsen och skogsstyrelsen, men riktar sig också till länets kommuner, markägarorganisationer, skogsbrukets aktörer, ideella organisationer samt andra berörda, som uppmuntras att följa strategin i sitt arbete.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_7&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss