Anmälan om missförhållande i omsorgen om äldre- och funktionshindrade enlig 14 kap 2 § SoL (Lex Sarah)

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__17&context=32