Höga temperaturer i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kolonisation av vilda pollinatörer i anlagda sandblottor och sandbäddar

Många gaddsteklar bygger sina bon i öppen sandmark. Under sommaren 2023 genomfördes en inventering för att undersöka hur anlagda sandblottor och sandbäddar nyttjas av marklevande gaddsteklar. Projektet har finansierats av nationella FoU-medel från Jordbruksverket. Femton sandblottor och femton sandbäddar som anlagts av länsstyrelsen Östergötland inventerades på gaddsteklar vid två tillfällen under sommaren 2023. Dessutom samlades ett jordprov in från varje plats för analys av kornfraktion. Undersökningen visar att anlagda sandblottor och sandbäddar kan fungera som boplats för många arter av bin och gaddsteklar. Totalt noterades hela 105 arter av marklevande gaddsteklar och i varje enskild sandblotta eller sandbädd påträffades ofta ett tiotal olika arter.

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=267&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss