Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Inventering av kalkkärr inom projekt LIFE RestoRED - LIFE19NATSE000172

Projekt LIFE RestoRED har som syfte att genom restaurering förbättra bevarandestatusen för hotade naturtyper i totalt sju utpekade Natura 2000-områden i Östergötlands län, däribland kalkkärret inom Natura 2000-området Hagebyhöga, Vadstena kommun. För att följa vegetationens utveckling i området genomfördes en inledande inventering under växtsäsongen år 2022, innan de planerade restaureringsinsatserna genomförts. Resultatet från inventeringen redovisas i denna rapport. Uppföljningsenheten har tidigare avgränsats som Natura 2000-naturtyp 7230 – Rikkärr och omfattar sammanlagt 5,04 ha åkermark av varierande fuktighetsgrad som i nuläget betas av nötkreatur.

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=194&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss