Biogeografisk uppföljning av ekoxe (Lucanus cervus) 2020

Rapporten ”Biogeografisk uppföljning av ekoxe (Lucanus cervus) 2020” redogör för en inventering av ekoxens utbredning i Sverige. Under 2020 så genomfördes ett upprop till allmänheten där alla ombads rapportera in fynd av ekoxar i hela landet. Totalt så kom det in 8237 fynd av 15 704 ekoxar, fördelat över åtta län, vilket mer än fördubblade den befintliga mängden fynd av arten. Rapporten är en del av programmet Biogeografisk uppföljning som bedriver miljöövervakning av 166 olika arter och 89 olika naturtyper i enlighet med EU:s art- och habitatdirektiv i Sverige. Syftet är att göra en bedömning av hur livskraftiga arter och naturtyper är på lång sikt. Uppföljningen samordnas och koordineras av Länsstyrelsen i Östergötland på uppdrag av Naturvårdsverket.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=32&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss