Handbok för prevention och tillsyn avseende rökfria skolgårdar

Denna handbok är tänkt att fungera som ett hjälpmedel vid det konkreta tillsynsarbetet men även som ett kunskapshöjande material för skolpersonal, politiker och övriga tjänstemän vars agenda riktar sig mot tillsyn och beslut inom området.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Folkhälsa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=E_2019__9&context=27