Regional bostadsmarknadsanalys 2018

I bostadsmarknadsanalysen redovisar Länsstyrelsen en regional bedömning av läget på bostadsmarknaden år 2018. Rapporten bygger på kommunernas svar på Boverkets bostadsmarknadsenkät samt slutsatser och förslag som framkommer i Länsstyrelsens dialog med kommuner och regionala aktörer. I bilagan redovisas en utförligare sammanställning av enkätsvar samt annan statistik som belyser bostadsmarknadssituationen i Östergötland.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=E_2018_9&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss