Inventering av sirlig skivsnäcka (Anisus vorticulus) i Skåne 2017

Inventering av Sirlig skivsnäcka, en Art som ingår i EU:s Art- och habitatdirektiv för vilken tillståndet i landet ska rapporteras var 6:e år. Rapporten utgör ett underlag om artens tillstånd i landet, och om områden där arten möjligen skulle kunna påträffas men som inte inventerats. Rapporten redovisar också bifångster inklusive flera rödlistade arter, och är ett planeringsunderlag med information om snäckfaunan för de vattenmiljöer i Skåne som ingick inventeringen. Inga fynd av sirlig skivsnäcka påträffades vid inventeringen. Arten är extremt sällsynt i Sverige men svår att inventera och sannolikhet finns att den kvar i landet i anslutning till någon av de inventerade lokalerna i mycket låg frekvens eller på någon oinventerad lokal.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017__7&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss