Dokumentation av rödspov 2015

Länsstyrelsen Östergötland och Linköpings kommun har tillsammans finansierat dokumentation av rödspoven i dess enda häckningslokal i länet - Svartåmynningens naturreservat. Linköpings kommun har pekat ut rödspoven som en av tolv ansvarsarter i kommunen. Dokumentation av fågeln rödspov (Limosa limosa) har under 2015 gett resultatet 16 adulta (vuxna) individer, varav 4 par med totalt 4 ungar som har blivit flygfärdiga.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016__1&context=27