Underlag för utveckling och implementering av rutiner för det lokala arbetet

Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram detta dokument som ett stöd för att myndigheter och organisationer ska kunna utveckla det konkreta arbetet i kommunerna och på den lokala nivån. Dokumentet bygger på de erfarenheter som Länsstyrelsen Östergötland erhöll från sex pilotkommuner genom regeringsuppdraget att sprida Våga göra skillnad – en vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller som riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som har blivit gifta mot sin vilja. I dokumentet finns också samlad dokumentation om det material som Länsstyrelsen Östergötland tagit fram sedan 2005 och som kan vara ett bra stöd och vägledning i det fortsatta utvecklings och implementeringsarbetet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

  • Jämställdhet
  • Samhälle
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015__16&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss