Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hotade natearter i Östergötland– spetsnate, styvnate, bandnate och uddnate

Som en del i Länsstyrelsens arbete med åtgärdsprogram för hotade arter har förekomsten av de fyra natearterna spetsnate (Potamogeton acutifolius) styvnate (P. rutilus), bandnate (P. compressus) och uddnate (P. friesii) inventerats i Östergötland under 2006 och 2008. Inventeringen bestod i genomgång av ny befintlig information om länets förekomster, samt kompletterande fältinventeringar. I denna rapport ingår även lokaler som är påträffade efter de utförda inventeringarna. Resultatet visade att det finns 25 kända spetsnatelokaler i länet. Majoriteten av lokalerna utgörs av kulturskapade miljöer såsom dammar. Efter inventeringarna har ytterliggare en lokal påträffats. Vid inventeringen bedömdes behovet av skötselåtgärder för spetsnate vara omfattande.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_20&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss