Bottenfauna i Östergötland 2008

På uppdrag av Länstyrelsen i Östergötlands län har Medins Biologi AB under oktober 2008 genomfört bottenfaunaundersökningar på 20 lokaler i rinnande vatten. Huvudsyftet med undersökningen var att utifrån bottenfaunan erhålla information över faunans naturvärde samt bedöma lokalernas status med avseende på surhet, föroreningar eller annan påverkan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__2&context=27