Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Våldsutsatta kvinnor och deras barn - en uppföljning

Regeringen gav i december 1997 ett uppdrag till de myndigheter som har ett övergripande ansvar för att förebygga våld mot kvinnor att intensifiera detta arbete. Utifrån detta uppdrag presenterades år 2000 ett länsövergripande policydokument för frågor som rör kvinnovåld i länet. Detta utarbetades av en länsgrupp som bildats för kvinnofrid. För att få en uppfattning av hur kommunerna i länet fullgjort sina åtaganden enligt policydokumentet genomförde Länsstyrelsen 2005 en översiktlig kartläggning av kommunernas handlingsplaner. Resultatet visade på varierande ambitionsnivåer. Regeringen beslutade i december 2005 att avsätta särskilda medel, statsbidrag, till kvinnojoursverksamhet i syfte att stödja våldsutsatta kvinnor och deras barn.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_12&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss