Årsrapport 2005, Socialtjänsten i Östergötland

Årsrapporten är en redovisning och bedömning av tillståndet och utvecklingen av socialtjänsten i Östergötland. Länet rymmer inom sig den fjärde storstadsregionen med vad det innebär i social problematik. I Länsstyrelsens tillsyn ingår att granska/inspektera/kontrollera olika socialtjänst-verksamheter. Främja samverkan mellan olika myndigheter, ge råd och stöd men också att bidra till att socialtjänsten utvecklas är en annan uppgift. Merparten av socialtjänstens insatser sköts på ett bra sätt. Förutsättningarna har dock under senare år urholkats i och med fortsatta neddragningar. Länsstyrelsen har uppmärksammat att de nämnder som har att fullgöra socialtjänstens uppgifter i allt större utsträckning har svårighet att få en medelstilldelning som svarar mot de faktiska behov som finns.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_8&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss