Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Brunnsinventering i Östergötlands län - Utvärdering av grundvatten i jordbruksområden 2004-2005

Under hösten 2004 samt under våren 2005 genomförde Länsstyrelsen Östergötland en inventering av främst grunda brunnar belägna i jordbruksområden. Inventeringen är en del av länets miljöövervakning och syftet var att förbättra kunskapen om grundvattnets kvalitet i områden som eventuellt kan vara påverkade av jordbruket. Resultatet av inventeringen ska belysa grundvattnets kvalitet snarare än enskilda brunnars skick. Stora hot mot grundvattnet är det intensiva jord- och skogsbruket i länet, den höga trafikintensiteten, och den relativt höga befolkningstätheten. Det finns därför en risk för att grundvattnets kvalitet påverkas av övergödning, miljögifter och för högt uttag. I dagsläget bedöms övergödning vara det största problemet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Hälsoskydd
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_19&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss