Tvångsomhändertaganden enligt LVU 2000

De barn och unga som blir föremål för ingripande enligt LVU befinner sig i en mycket svår situation. Att genomföra insatser mot föräldrarnas eller den unges vilja är alltid förenat med svårigheter även om det för barnets eller den unges skull är nödvändigt. Det är samhällets skyldighet att se till att alla delar i den process som leder fram till ett omhändertagande, alternativt till beslut om att inte omhänderta ett barn, håller hög rättssäkerhet och kvalitet. Det ställer stora krav på kompetens hos socialnämndernas handläggare och domstolarna. I föreliggande rapport presenteras en undersökning av hur många barn och ungdomar i länet som under 2000 har varit föremål för omedelbara omhändertaganden eller ansökningar om vård enligt LVU.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2001__11&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss